Blog informacyjny
0
Czytaj następny wpis:

Pacjent w systemie

Czytaj poprzedni wpis:

Rejestracja pacjenta do lekarza przez internet

Telemedycyna dla lekarza i pacjenta

Przez Gazeta.pl

Pacjent ma komputer z kamerą, mikrofonem i głośnikami oraz urządzenia z czujnikami. Może konsultować swoje objawy z lekarzem i przesyłać wyniki, które archiwizowane są w bazie danych. Lekarz na bieżąco modyfikuje zalecenia, albo wzywa pacjenta na wizytę. Rozwój systemów teleinformatycznych znalazł zastosowanie w każdej dziedzinie życia społecznego i gospodarczego. szacuje się, że 45 PROC. gospodarstw domowych w Polsce posiada komputer, a ponad połowa z nich dostęp do Internetu. Jeżeli chodzi o sektor gospodarki oraz instytucji państwowych, panuje przekonanie, że jeżeli podmiotu nie ma w Google, podmiot nie istnieje.

Jako Społeczeństwo Informacyjne (wg Alvina Tofflera społeczeństwo z szybkim nieograniczonym wolnym dostępem do informacji) jesteśmy gotowi na Telemedycynę.

Telemedycyna to działania koncentrujące się na wymianie informacji i danych między różnymi instytucjami medycznymi - często w celach naukowo-badawczych, jak i informacji między pacjentem a lekarzem w celach diagnostycznych i leczniczych. Udostępnianie danych w systemach teleinformatycznych pozwala na diagnozowanie i badanie pacjentów przez lekarza znajdującego się w miejscu odległym nawet o tysiące kilometrów, a także prowadzenie skutecznej terapii i rehabilitacji nie tylko w szpitalach czy przychodniach, ale również w domu.

Adresaci konferencji TELEMEDYCYNA i targów INETERTELECOM to producenci oprogramowania dla medycyny, urządzeń monitorujących podstawowe funkcje życiowe, systemów wideo-konferencji, platform wymiany wiedzy, systemów telekomunikacyjnych.

Podczas konferencji i targów Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej zaprezentuje nowe technologie w obszarze telemedycyny: "nawigacja dla niewidomych", "odzież monitorująca podstawowe funkcje życiowe", "bezinwazyjna metoda diagnostyki stanów zapalnych organizmu", "oprogramowanie zarządzane wzrokiem", "oprogramowanie do odczytu myśli z komputera" i wieloma innymi rozwiązaniami z pogranicza ICT i medycyny.

Uczestnicy konferencji wezmą udział w trzech panelach dyskusyjnych:

  • "Wpływ telemedycyny na poprawę jakości świadczonych usług" - moderator dr hab. med. Maciej Banach - Uniwersytet Medyczny w Łodzi
  • "Komputer noś zawsze na sobie" - moderatorzy dr hab. Paweł Strumiłło i Prof. Andrzej Materka Politechnika Łódzka
  • "Projekty teleinformatyczne w regionach" - Marcin Zawisza - Wydział E-zdrowie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi spotkają się lekarze, informatycy, prawnicy, urzędnicy, przedstawiciele firm, przedstawiciele organizacji pozarządowych. Dyskusja przybliży zagadnienia telemedycyny w Polsce i na świecie.

Goście targów i konferencji po-znają zagadnienie telemedycyny w kontekście lekarz-pacjent, a także jej znacznie dla społeczeństwa, gospodarki i prawa.

Dla lekarza: to zastosowanie teleinformatycznych systemów do zdalnego przekazywania informacji, w szczególności diagnostyki i konsultacji, nadzoru i zarządzania leczeniem oraz wymiany danych i szkoleń.

Dla pacjenta: wiąże się z komfortem leczenia. Pacjenci w domu posiadają komputer z kamerą, mikrofonem i głośnikami oraz urządzenia z czujnikami przystosowanymi do badania odpowiednich parametrów. W zależności od sytuacji mogą konsultować swoje objawy z lekarzem i przesyłać wyniki, które archiwizowane są w bazie danych. Lekarz może natomiast na bieżąco modyfikować zalecenia, a w przypadku stwierdzenia istotnych nie-prawidłowości zdecydować o konieczności wizyty lub hospitalizacji.

Telemedycyna na świecie najszybciej rozwija się w USA, natomiast w Europe przodują Włochy. Gościem Specjalnym konferencji z Włoch będzie Profesor Fabio Bagnoli z Genui, którego osiągnięcia KE ujęła w oficjalnym periodyku TELEMEDYCYNY z 2003 r. Profesor Fabio Bagnoli na co dzień czuwa nad leczeniem pracowników platform wiertniczych.

Gospodarzem Merytorycznym konferencji jest dr hab. Maciej Banach Kierownik Zakładu Nadciśnienia Tętniczego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Niedawno Minister Szkolnictwa Wyższego zaprosiła tego wybitnego specjalistę do Rady Młodych Naukowców, organu opiniodawczo-konsultacyjnego w sprawach reformy szkolnictwa i nauczania, w sprawach wspierania młodych naukowców w ich pracach badawczych. Maciej Banach jest także Przewodniczącym Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego.

W Polsce rozwój telemedycyny wspiera Sekcja Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, Polskie Towarzystwo Telemedycyny, Sekcja Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, współpracująca ściśle z Sekcją Rehabilitacji i Fizjologii Wysiłku oraz Grupą Roboczą ds. Rehabilitacji Kardiologicznej z ramienia Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD, których jednym z celów jest opracowanie i wdrożenie programu domowej rehabilitacji kardiologicznej dla pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych (OZW), operacjach CABG czy z niewydolnością serca.

Telemedycyna to nie tylko aspekty medyczne i informatyczne, to także kwestia prawna i etyczna. Gośćmi specjalnymi konferencji będą zatem prawnicy Benedict Stanburry z Londynu oraz Alicja Wirska - Płonka Kancelaria Ad Finem z Łodzi. Poruszone zostaną prawne aspekty telemedycyny w Polsce i na świecie.

Zapraszamy lekarzy i pacjentów, uczelnie wyższe i producentów, prawników i specjalistów od dotacji unijnych w obszarach innowacyjnej gospodarki, pasjonatów nowych technologii, przyszłych studentów kierunków technicznych i medycznych na konferencję TELEMEDYCYNA w ramach INTERTELECOM 2010

Wersja demonstracyjna

Zamów wersję demonstracyjną i sprawdź promocje w tym miesiącu!

Przygotujemy stronę z uruchomionym systemem CMS (system do edycji treści) i/lub rejestracją pacjentów online oraz propozycję projektu.

Skontaktujemy się z Tobą, aby dowiedzieć się co jest dla Ciebie najważniejsze.

Zamów demo